Vivian Nevland

Advokatfullmektig
vivian.nevland@lawyer.no

Tlf.: 908 07 370

Vivian Nevland fullførte Mastergrad i rettsvitenskap ved Universitetet i Oslo i 2015, og ble ansatt i Helliesen & Co september 2019. Nevland har arbeidserfaring som jurist fra Vegdirektoratet i Oslo, og fra Forbrukerrådet i Stavanger.

Nevland skrev masteroppgave om begrepet «utviklingsrisiko» på entrepriserettens område, og har også tatt valgfag i bygge- og entrepriserett.

Nevland jobber innenfor de fleste juridiske rettsområder