Privatrett

Privatrett

Vi bistår privatpersoner innen de fleste juridiske disipliner, det være seg arv, skifte, fast eiendom, erstatning og arbeidsrett.

TVISTELØSNING, PROSEDYRE FOR DOMSTOLENE OG MEKLING
Vi til byr høyt kvalifiserte advokater til løsning av tvister, det være seg gjennom rettsaker for forliksråd og domstoler, herunder voldgift. Våre advokater har også bred erfaring med å forhandlinger og meklinger.

Velg tema i menyen over for en nærmere presentasjon av de enkelte fagområder.
Utviklet av NetPower Advokatfirma Helliesen & Co AS | Strandkaien 28, Postboks 185, 4001 Stavanger | Telefon: 51 84 12 20 | Faks: 51 84 12 21 | post@lawyer.no