Selskapsrett

Selskapsretten handler om organisering av forretningsdrift, herunder bl.a. enkeltpersonforetak, ansvarlig selskap, aksjeselskap osv.

Der to eller flere driver forretning sammen er skreddersydde avtaler ofte hensiktsmessig for å regulere praktiske spørsmål som kan oppstå: Hva skjer hvis vi må skyte mer penger inn i driften? Hvordan skal vi vekte den enes penger mot den annens innsats? Hva hvis én av oss ønsker å selge oss ut? Kan vi forhindre at en senere uenighet blir ødeleggende for bedriften? Hva skjer når en av partnerne dør? De som har tenkt igjennom disse problemstillingene  før situasjonen oppstår, står mye bedre rustet til å løse dem hvis de en gang skulle oppstå. Dessuten vil en regulering av disse forhold ofte føre til at de rett og slett ikke oppstår i det hele tatt.

Vi stifter og registrerer alle typer selskap, og bistår om ønskelig med kontakt med regnskapsfører og revisor. I tillegg bistår vi også ved generalforsamlinger og styremøter, protokollskriving, ved fisjoner, fusjoner, emisjoner og kapitalnedsettelser. Der det er behov, trekker vi inn tverrfaglig ekspertise; herunder revisorer m.v. Våre advokater har også flere styreverv, og kan etter avtale gi ditt styre en ekstra dimensjon og tyngde.

Fagansvarlig: Advokat Bjørn Helliesen

Telefon: 91 31 64 96

E-post: bjorn.helliesen@lawyer.no