Roy Arvid Hjortland

Advokat i kontorfelleskap
rah@lawyer.no

Tlf.: 977 76 060

Jeg har arbeidet som jurist i snart 20 år. Etter fullført utdannelse var jeg noen år jurist i skatteetaten. Jeg foreleste også ved skatteetatsskolen i fordypningsemner i ligningsforvaltningsrett for nyansatte juister i skatteetaten.

Siden da har jeg vært advokat på seniornivå i noen av Norges største advokatfirmaer, før jeg startet egen praksis.

Jeg har bistått nasjonale og internasjonale virksomheter i forhandlinger og strategiske beslutninger, samt med juridisk rådgivning og i tvister for domstolene, voldgiftsrett og forvaltning.

Min kjernekompetanse er skatterett, forvaltningsrett, selskapsrett og kontraktsrett. Min erfaring fra disse fagområdene er omfattende og variert, bl.a. nasjonal og internasjonal skatteplanlegging, bistand I forbindelse med ligningsmessige endringer i et mangfold av situasjoner, fusjoner, fisjoner, oppkjøp og strategisk rådgivning omkring transaksjoner generelt.

Jeg har i tillegg allsidig erfaring fra strategisk og forretningsjuridisk rådgivning bl.a. forhandlinger og kontraktsrett, konkursrett og restruktureringer, fast eiendom og syndikater.

Fagområder:

Skatterett
M&A, transaksjoner
Kommersielle kontrakter, kontraktsforhandlinger og -tvister
Selskapsrett
Konkurs, insolvens og restrukturering
Tvisteløsning, prosedyre og voldgift
Ligningsforvaltningsrett og generell forvaltningsrett

Bransjer:

Oljeservice
Handel & Industri
Gründervirksomhet og Startups
Næringseiendom og fast eiendom