Robert Haukeland

Advokat i kontorfelleskap
robert.haukeland@lawyer.no

Tlf.: 900 89 294

Robert Haukeland ble uteksaminert som cand. jur ved Universitetet i Bergen våren 2005.

Haukeland kom inn i kontorfellesskap med Advokatfirma Helliesen & Co høsten 2018. Av tidligere erfaring har advokat Haukeland arbeidet som politiadvokat, dommerfullmektig, og som advokat i Deloitte Advokatfirma. Haukeland har også arbeidet med oljerelaterte kontrakter for leverandørselskapet Cofely Fabricom i Stavanger.

Haukeland fikk advokatbevilling i 2009.

Advokat Haukeland arbeider innen de fleste juridiske disipliner som Advokatfirma Helliesen & Co dekker, herunder særlig avtale- og kontraktsrett, entrepriserett, arbeidsrett og prosedyre. Med Haukeland sin bakgrunn fra påtalemyndigheten og hans erfaring med straffesaker , vil han ta del i firmaets satsing på rådgivning og bistand i saker knyttet til økonomisk kriminalitet.