Oljeservice

Advokatfirma Helliesen & Co AS har i over 30 år hatt klienter innen oljesektoren. Lokalisering i Stavanger har gitt nær kontakt til klientene, spesielt innen oljeservice-sektoren.

Vi kjenner miljøet og rammevilkårene som leverandørene arbeider innenfor, og vi kjenner oljeselskapene som tildeler oppdragene.

Vi bistår med leverandørkontrakter, riggkontrakter, totalleveranse- og fabrikasjonskontrakter og deltar gjerne direkte i byggeprosjektene med kontraktsadministrasjon. Våre advokater har erfaring med bistand i tvister i slike kontraktsforhold og prosjekter, både med megling og domstolstvister. Vi rådgir også om finansieringsløsninger og selskapsstrukturer for prosjektene.

Kontakt oss for en uforpliktende samtale.

Fagansvarlig: Advokat Morten Sagen

Telefon: 97 02 41 07

E-post: morten.sagen@lawyer.no