Koronakrise i norske bedrifter – tid for å gjøre vurderinger og fatte beslutninger

Advokatfirma Helliesen & Co AS

I denne krisetiden er det vanskelig å identifisere potensielle risiko for bedriften. Styret og daglig leder må ivareta de aktsomhetsplikter som aksjeloven oppstiller. Vi anbefaler å vurdere blant annet:

Pålegg fra myndighetene:

 • identifiser og implementer

Ansatte:

 • hvem som er i risikogrupper, muligheter for hjemmekontor, sykemelding, permittering
 • definer nøkkelpersonell for å holde egen virksomhet i produksjon
 • sikre at bedriften har muligheter til å holde ansatte orientert om krise via ulike digitale plattformer
 • informer om støtteordninger: dagpenger
 • planlegge scenario der deler av de ansatte er utilgjengelig.

Forsikringer:

 • sjekk bedriftens forsikringer og mulige dekninger.
 • har bedriften driftsavbruddforsikring?

Avtaler:

 • sørg for at du har kontroll for avtaler, sjekk om de har force – majeure klausuler, el.l. Varsle for sikkerhetsskyld at situasjonen kan føre til krav om fristforlengelse for leveranser og evt. vederlagsjustering.

Finanser:

 • sikre økonomien av bedriften
 • vurder mulige tiltak – tiltakspakke er innført av Regjeringen
 • lag analyse av potensielle skader og risikoer
 • sørg for kartlegging av forhold som hindrer leveranser for virksomheten
 • plan for eventuell likviditet: betalingsstans, kreditorer som prioriteres
 • ta kontakt med bedriftens bank for eventuelle brudd på lånevilkår

Engasjer spisskompetanse der dette er nødvendig for å etablere et beslutningsgrunnlag.

Hvis du har spørsmål, kontakt oss.

http://www.lawyer.no/