Kontakt

Ring oss gjerne på telefon 51 84 12 20 for en uforpliktende innledende samtale eller benytt skjemaet på forsiden for gratis førstegangsråd.
Vi kan også kontaktes per e-post på post@lawyer.no.
Direkte kontaktinformasjon finnes også på den enkelte advokats side under “Menneskene”.