Jørgen Stangeland

Advokat
jorgen.stangeland@lawyer.no

Tlf.: 922 56 619

Jørgen Stangeland fullførte Master i rettsvitenskap ved Universitetet i Oslo i 2015, og ble ansatt i Helliesen & Co AS i november 2016. Han fikk advokatbevilling i februar 2018.

Stangeland skrev avsluttende oppgave som omhandlet tema innen fabrikasjonskontraktene i petroleumssektoren, og har for øvrig tatt spesialfag i bygge- og entrepriserett.

Advokat Stangeland jobber innenfor de fleste juridiske disipliner.