Hanne Kvernberg Hidlefjord

Advokat
hanne.hidlefjord@lawyer.no

Tlf.: 481 23 567

Hanne Kvernberg Hidlefjord fullførte Master i rettsvitenskap ved Universitetet i Bergen våren 2012, og ble ansatt som advokatfullmektig i Helliesen & Co AS samme år. Hun fikk advokatbevilling i 2015.

Kvernberg Hidlefjord har skrevet masteroppgave om tema innen erstatningsrett og straffeprosess. Som en integrert del av mastergraden har hun en Post Graduate Certificate in Law ved Universitet i Auckland, New Zealand. Der fullførte hun fag i internasjonal strafferett og politikk, samt kontraktsrett innenfor internasjonal idrettsjuss.

Kvernberg Hidlefjord jobber innen de fleste juridiske disipliner.