Kompetanse

Vi ser på oss selv som et moderne foretak med komplett kompetanse på rådgiving innen forretningsjuss, ikke primært et tradisjonelt advokatfirma.

Jussen er for oss et middel, ikke et mål i seg selv. I tillegg til relevant fagkompetanse opplever vi evnen til å vise empati, respekt og ydmykhet som avgjørende for resultatet av prosessen. Vi jobber først og fremt med mennesker, ikke paragrafer. Derfor lytter vi til magefølelse og intuisjon.

Våre medarbeidere representerer kompetanseområder som juss, økonomisk rådgiving, finansiering og markedsøkonomi. Ut fra klientens konkrete behov, setter vi sammen teamet som er best egnet til å løse problemstillingen. En helhetlig tilnærming sikrer god forståelse for alle sider av klientenes virksomhet, og dette er nok en av hovedårsakene til at vi har utviklet mange langvarige relasjoner.

Velg en disiplin i menyen over for en nærmere presentasjon av de enkelte fagområder.