Espen Enge Helgøy

Advokat
espen.enge.helgoy@lawyer.no

Tlf.: 984 99 099

Espen Enge Helgøy tok juridisk embedseksamen ved Universitetet i Bergen våren 2006.

Han har spesialfag i EU/EØS rett og kontraktinngåelse ved offentlige anskaffelser. Helgøy ble ansatt som advokatfullmektig i firmaet i 2006 og fikk advokatbevilling i 2008.

Helgøy arbeider mye med offentlige anskaffelser, formuerett og kontraktsrettslige problemstillinger, især entreprise og fast eiendoms rettsforhold. Han arbeider også en del med forvaltningsrett, selskapsrett, familie- og arverett.