Bank- og finansrett

Innenfor finans har vi bred erfaring knyttet til kunders krav mot finansinstitusjoner som bank, rådgivningselskaper og meglerforetak etter mislykkede investeringer eller omtvistede låneopptak. Vi har representert både kundesiden og selgersiden, og har på denne bakgrunn god erfaring fra begge sider av bordet.

Videre kan vi tilby proaktiv hjelp knyttet til insolvens , restrukturering av gjeld/gjeldsordninger, forhandlinger med kreditorer samt kausjons- og garantirett.

Vi har bred erfaring med så vel sivilrettslige som strafferettslige saker etter verdipapir­handelloven; flere av dem i samarbeid med større advokatkontor i Oslo.

Fagansvarlig: Advokat Bjørn Helliesen
Telefon: 91 31 64 96

E-post: bjorn.helliesen@lawyer.no