Oppføringer fra jorgen stangeland

Går koronaviruset inn under force majeure og gir dette leietaker rett til å ikke betale i henhold til leiekontrakten?

Går koronaviruset inn under force majeure og gir dette leietaker rett til å ikke betale i henhold til leiekontrakten? Av advokat Morten Cruys Magnus Sagen  morten.sagen@lawyer.no Advokatfirma Helliesen & Co AS Eksistensen av en force majeure-hendelse som koronautbruddet/myndighetens vedtak som følge av utbruddet, er ikke i seg selv tilstrekkelig til å påvirke partenes forpliktelser under […]

Ny arvelov – enkelte hovedpunkter

Ny arvelov – enkelte hovedpunkter Forslaget til ny arvelov er nå behandlet av Stortinget. Den nye loven vil erstatte arveloven og skifteloven. Felleeieskiftereglene i skifteloven vil bli flyttet til eget kapittel i ekteskapsloven. Det er antatt at loven vil tre i kraft ca. 1. januar 2021, men dette er ikke avklart i skrivende stund.   […]