Arbeidsrett

 Arbeidsretten omfatter alle juridiske forhold knyttet til arbeidsforhold – det være seg inngåelse av arbeidsavtale, den løpende gjennomføringen av arbeidet med de endringer og omstillinger dette kan innebære, eller avslutning av arbeidsforholdet. Regelverket er omfattende, og i tillegg til den svært sentrale arbeidsmiljøloven finnes også en rekke regler i særlovgivning som ferieloven og folketrygdloven, samt arbeidsavtaler og tariffavtaler.

Vanlige problemstillinger knytter seg gjerne til arbeidsgivers ønske eller behov for å gjennomføre endringer på arbeidsstedet, enten knyttet til utføringen av arbeidet, herunder arbeidssted, arbeidstid og arbeidsoppgaver, eller ved avslutning av arbeidsforhold. Det kan være vanskelig å vite hvor langt en kan pålegge arbeidstakere å innrette seg etter endringer og hvor grensene for arbeidsgivers styringsrett går, og hvilke konsekvenser feil i gjennomføringen med medføre. Videre kan en i visse tilfeller ha behov for å avslutte arbeidsforhold, og det finnes klare regler for fremgangsmåten som må følges i denne prosessen – feil fremgangsmåte kan fort gjøre oppsigelsen ugyldig. I sjeldnere tilfeller kan en også måtte velge mellom flere aktuelle inngrep i arbeidsforholdet, hvor alt fra permisjon av ansatte, via oppsigelse og i ytterste konsekvens avskjed må vurderes. Alternativene gir forskjellige virkninger, og bør vurderes nøye før en går til slike skritt.

Vi bistår arbeidsgivere med forskjellige spørsmål knyttet til arbeidsrett, det være seg tvister knyttet til arbeidsforhold, problemstillinger ved endringer på arbeidsplassen eller mer generelle spørsmål om plikter og rettigheter. Ta gjerne kontakt for en uforpliktende samtale!

Fagansvarlig: Advokat Jørgen Stangeland

Telefon: 92 25 66 19

E-post: jorgen.stangeland@lawyer.no