Jørgen Stangeland

Jørgen Stangeland

Advokatfullmektig
jorgen.stangeland@lawyer.no

Tlf.: 922 56 619

Jørgen Stangeland fullførte Master i rettsvitenskap ved Universitetet i Oslo i 2015, og ble ansatt som advokatfullmektig i Helliesen & Co AS i 2016. Før dette var Stangeland ansatt som advokatfullmektig for advokat Pål Minde i kontorfellesskapet Advokathuset Stavanger.

 

Stangeland skrev avsluttende oppgave som omhandlet tema innen fabrikasjonskontraktene i petroleumssektoren, og har for øvrig tatt spesialfag i bygge- og entrepriserett.

 

Advokatfullmektig Stangeland jobber innenfor flere rettsområder under veiledning av ansvarlig advokat.

 

 

Utviklet av NetPower Advokatfirma Helliesen & Co AS | Strandkaien 28, Postboks 185, 4001 Stavanger | Telefon: 51 84 12 20 | Faks: 51 84 12 21 | post@lawyer.no