Jørgen Stangeland

Jørgen Stangeland

Advokat
jorgen.stangeland@lawyer.no

Tlf.: 922 56 619

Jørgen Stangeland fullførte Master i rettsvitenskap ved Universitetet i Oslo i 2015, og ble ansatt i Helliesen & Co AS i november 2016. Han fikk advokatbevilling i februar 2018.

 

Stangeland skrev avsluttende oppgave som omhandlet tema innen fabrikasjonskontraktene i petroleumssektoren, og har for øvrig tatt spesialfag i bygge- og entrepriserett.

 

Advokat Stangeland jobber innenfor de fleste juridiske disipliner.

 

 

Utviklet av NetPower Advokatfirma Helliesen & Co AS | Strandkaien 28, Postboks 185, 4001 Stavanger | Telefon: 51 84 12 20 | Faks: 51 84 12 21 | post@lawyer.no