Hanne Aarhus Kvernberg

Hanne Aarhus Kvernberg

Advokat
hanne.kvernberg@lawyer.no

Tlf.: 481 23 567

Hanne Aarhus Kvernberg fullførte Master i rettsvitenskap ved Universitetet i Bergen våren 2012, og ble ansatt som advokatfullmektig i Helliesen & Co AS samme år. Hun fikk advokatbevilling i 2015.

Aarhus Kvernberg har skrevet masteroppgave om tema innen erstatningsrett og straffeprosess. Som en integrert del av mastergraden har hun en Post Graduate Certificate in Law ved Universitet i Auckland, New Zealand. Der fullførte hun fag i internasjonal strafferett og politikk, samt kontraktsrett innenfor internasjonal idrettsjuss.

Aarhus Kvernberg jobber innen de fleste juridiske disipliner.

Utviklet av NetPower Advokatfirma Helliesen & Co AS | Strandkaien 28, Postboks 185, 4001 Stavanger | Telefon: 51 84 12 20 | Faks: 51 84 12 21 | post@lawyer.no