• Rammeavtale med Sandnes Tomteselskap KF

  05.24.2017 |

  Etter avholdt anbudskonkurranse inngikk Advokatfirma Helliesen & Co i november 2016 rammeavtale om levering av advokattjenester til Sandnes Tomteselskap KF.

  Helliesen & Co vil under avtalen tilby juridisk bistand knyttet til flere av firmaets satsingsområder, herunder fast eiendom og selskapsrett.  

  Vi takker for tilliten, og ser frem til et spennende og produktivt samarbeid.


  Les mer

 • Når arbeidsgiver har betalt ut for mye lønn

  03.15.2016 |

  Trekk i lønn hjemles i arbeidsmiljøloven §14-15. Loven oppstiller likevel unntak i §14-15, annet ledd. De mest aktuelle tilfellene hvor arbeidsgiver etter denne bestemmelsen har anledning til å trekke arbeidstaker i lønn eller feriepenger er når det er hjemlet i lov eller tariffavtale og når pengene går til definerte tjenestepensjonsordninger eller når det er skriftlig avtalt på forhånd. 

  Les mer

 • Fristforlengelse som følge av ekstraordinære værforhold

  03.15.2016 |

  Ekstraordinære værforhold (vind/evt. nedbør) kan gi grunnlag for fristforlengelse. Dette må i så fall varsles skriftlig.

  Les mer

 • Klager på brukstillatelse og ferdigattest: Når naboen vil ha omkamp om byggeprosjektet

  03.15.2016 |

  Naboene til byggeprosjektet har ikke blitt hørt i forhold til sine innsigelser ved nabovarselet. Rammetillatelsen er gitt, men når det blir tid for å søke igangsettingstillatelse, brukstillatelse eller ferdigattest forsøker gjerne naboen seg på en omkamp om prosjektet. 

  Les mer

 • Offentlige kontrakter: Nye krav til seriøsitet i byggenæringen

  03.15.2016 |

  Fra 16. september 2016 krever Statsbygg en rekke nye klausuler inntatt i sine avtaleverk. Det er forventet at andre offentlige byggherrer vil følge opp. Dette vil få konsekvenser for alle som leverer direkte til den offentlige byggherre, og for de som er underleverandører. 

  Les mer

<>
Utviklet av NetPower Advokatfirma Helliesen & Co AS | Strandkaien 28, Postboks 185, 4001 Stavanger | Telefon: 51 84 12 20 | Faks: 51 84 12 21 | post@lawyer.no